This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Zvýšená produktivita laboratória pre ICP-OES aplikovaná na metódu U.S. EPA 6010 C

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Metóda SW 846 6010C je všeobecná analytická metóda, ktorá je použiteľná pre širokú škálu kvapalných a pevných vzoriek a poskytuje postupy a odkazy pre odber vzoriek, ich spracovanie a uchovávanie, odporúčané prístroje pre analýzu, postupy pre kalibrácie, stanovenie detekčných limitov a korekcie interferencií. EPA schválila túto metódu pre stanovenie 31 prvkov. Na analýzu všetkých vzoriek popísaných v tejto práci bol použitý Optima 7300DV (Perkin Elmer, Shelton, CT) v spojení s SC Fast (Elemental Scientific Inc., Omaha, NE). Použitie autosamplera ESI SC FAST pripojeného na Perkin Elmer Optima 7300DV ICP-OES môže dramaticky zvýšiť produktivitu analýz vzoriek životného prostredia s využitím EPA SW 846 metódy 6010 C. Správnosť a presnosť implementácie metódy 6010 C bola overená pomocou analýzy niekoľkých referenčných materiálov. Postupy kontroly kvality boli sledované po celý čas. Všetky údaje získané z Optima 7300 DV boli spracované softvérom  WinLab 32. Priepustnosť vzoriek môže byť zvýšená až o 100% v porovnaní s tradičnými systémami zavádzania vzoriek a konfigurácií autosamplerov. Plazma je robustná a stabilita prístroja je veľmi dobrá, čo umožňuje dlhú bez obslužnú dobu chodu pri zachovaní požiadavky na kalibrácie a spôsobu kontroly kvality.

Celý článok vo formáte pdf: Increased Laboratory Productivity for ICP-OES Applied to U.S. Epa Method 6010C

Search