This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza nanočastíc v biologických tkanivách použitím SP-ICP-MS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Využívanie umelých nanočastíc (ENPs) v spotrebiteľských výrobkoch vyvoláva obavy z potenciálnej toxicity týchto materiálov u spotrebiteľa. Je pravdepodobné, že sa dostanú do životného prostredia z obalov, výroby potravín a likvidácie odpadov. Analýza ENPs je zameraná na meranie veľkosti častíc, počtu častíc a distribúciu hmotnosti častíc.  SP-ICP-MS je technika, ktorá umožňuje z jednej vzorky určiť všetky tri parametre. Na analýzu boli použité citrátom potiahnuté Ag ENPs od Nano Composix (San Diego, CA), mleté hovädzie mäso zakúpené v supermarkete a druh vodného červa Lumbriculus Variegatus. Na rozklad tkanív bola použitá organická báza TMAH. Bioakumulačné experimenty boli vykonané s L. Varieghatus. Všetky vzorky boli analyzované NexION 350QICP-MS (PerkinElmer Shelton, CT ). Výsledky dokazujú, že TMAH extrakcia spojená s SP-ICP-MS môže byť použitá pre úspešné uvoľnenie ENPs z tkanív. Distribúcia počtu ENPs môže byť nakoniec premenená na distribúciu veľkosti, čo umožňuje pomocou tejto techniky vykonať analýzu veľkosti, počtu a distribúcie hmoty.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Nanoparticles in Biological Tissues using SP-ICP-MS

Search