Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Meranie expresie PD-L1 v bunkových líniách rakoviny prsníka pomocou AlphaLISA

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V mikroprostredí nádorov sú imunitné odpovede oslabené a smerujú imunitné bunky k podpore tumorigenézy. Medzi najsľubnejšie prístupy k aktivácii terapeutickej protinádorovej imunity patrí blokáda imunitných kontrolných bodov. Dráha imunitného kontrolného bodu programovanej bunkovej smrti (PD-1) je negatívnym regulátorom imunitnej funkcie T-buniek. Mnoho nádorových buniek uniká protinádorovej imunite prostredníctvom svojej expresie ligandu PD-L1, ktorý interaguje s PD-1 exprimovaným T-bunkami a vedie k apoptóze T-buniek. Expresia PD-L1 bola študovaná u rôznych druhov rakoviny vrátane obličiek, pľúc, kolorektálneho karcinómu, pankreasu, melanómov a rakoviny prsníka.

Multiparametrická analýza cytotoxicity živých buniek pomocou Operetty

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Podstatnou súčasťou objavu nových liekov je schopnosť merať včasné ukazovatele toxicity. Pečeň, ako primárny orgán metabolizmu liečiv, je hlavným cieľom mnohých toxických účinkov, a preto sa veľa štúdií bunkovej cytotoxicity in vitro zameriava na ľudské hepatocyty. Rýchly a flexibilný prístup k štúdiu cytotoxicity založený na živých bunkách je popísaný v priloženom článku.

Rozlišovanie typov buniek fenotypovým profilovaním jadra

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

PerkinElmer ponúka kompletné riešenie pre aplikácie fenotypového profilovania. Zobrazovanie v systémoch High Content Screening na platformách Opera Phenix alebo Operetta CLS umožňuje používateľom generovať požadované vysoko kvalitné obrázky. Softvér Harmony umožňuje primárnu analýzu obrazu s presnou segmentáciou obrazu a pokročilými metódami morfológie a kvantifikácie štruktúry na generovanie vysoko popisných fenotypových profilov.

Monitorovanie imunitnej odpovede voči SARS CoV-2 pomocou suchej kvapky krvi

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Test GSP Anti-SARS-CoV-2 IgG umožňuje priamy skríning veľkej populácie s použitím vzoriek suchej kvapky krvi. IgG protilátky sa tvoria v priemere 14 dní po expozícii a zostávajú detekovateľné nejaký čas po prekonaní vírusu, a preto prítomnosť protilátok proti SARS-CoV-2 naznačuje minulú expozíciu vírusu. Sérologické testovanie je možné využiť ako pohodlný nástroj napr. v epidemiologických štúdiách na pochopenie a monitorovanie vývoja epidémie v populáciách. Testovanie protilátok je možné využiť aj na pochopenie toho, ako je tvorba protilátok IgG spojená s ochrannou imunitou, ako dlho protilátky pretrvávajú v tele a na použitie pri rozsiahlych prieskumoch.

Kvantifikácia zmien v hladinách CD28 a CTLA-4 v mononukleárnych bunkách periférnej krvi pomocou technológie AlphaLISA

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Imunoterapia využíva imunitný systém na zlepšenie a nasmerovanie protinádorových odpovedí pri liečbe rakoviny. Jedným z prístupov k imunoterapii je modulácia imunitných kontrolných bodov, ktoré sú rozhodujúce pri regulácii stupňa a trvania reakcií imunitného systému. Monitorovanie hladín CD28 a CTLA-4 na T-bunkách umožňuje presné rozpoznanie akýchkoľvek zmien v rovnováhe takéhoto imunitného kontrolného bodu a môže poskytnúť prístup k štúdiu účinku rôznych imunostimulantov a imunosupresív na rovnováhu CD28 a CTLA-4. Dôležitosť CTLA-4 pri udržiavaní rovnováhy imunitného systému sa javí ako silný kandidát na sledovanie, aby sme lepšie porozumeli reakciám imunitného systému, ktoré môžu viesť k vývoju lepšej imunoterapie.

Search